zaterdag 14 februari 2009

Der Wildschütz van Albert Lortzing zondag op WDR 3 Radio

Versie uit 2005 van de Kölner Oper
In het programma Bühne: Radio van de Westdeutsche Rundfunk (WDR) wordt op zondag 15 februari — tussen 20:05 uur en 23:00 uur — een uitvoering de ether in gezonden van de opera Der Wildschütz oder Die Stimme der Natur van Albert Lortzing (1801-1851). Het Gürzenich Orchester (Keulen) wordt gedirigeerd door Enrico Dovico. Details met betrekking tot de enscenering en de optredende solisten zijn te vinden op het betreffende deel van de website van de WDR.
Albert Lortzing was niet alleen componist, maar ook acteur en zanger. Hij geldt als de belangrijste representant van de zogeheten Spieloper, die is ontstaan uit het al oudere Singspiel; vergelijkbaar met de Franse opéra comique,
In een periode van zo'n kwart eeuw — en dat is de helft van zijn leven — heeft Albrt Lortzing in totaal negen opera's gecomponeerd. Daarvan zijn Zar und Zimmermann uit 1837, Undine uit 1845 en Der Wildschütz uit 1842 de bekendste drie. Laatstgenoemd werk is een muziekdrama in drie bedrijven op teksten van de componist zelf, op basis van het theaterstuk Der Rehbock uit 1815 door August von Kotzebue (1761-1819).
De opera werd voor het eerst gepresenteerd op oudejaarsdag van het jaar 1842 in Leipzig. Pas acht jaar na het overlijden van de componist werd dit stuk muziektheater in New York (1859) opgevoerd en nog weer, relatief veel, later in Londen (1895).

Het verhaal
De handeling is gesitueerd in Zuid-Duitsland rond 1800. De al wat oudere dorpsschoolmeester Baculus viert zijn verloving met de veel jongere Gretchen, maar verneemt dan dat Graaf Eberbach hem wegens stroperij heeft ontslagen. Gretchen doet het voorstel om bij de graaf te gaan bemiddelen, maar dan dienen zich twee jongemannen aan — verklede vrouwen: barones Freimann, zuster van de graaf, samen met haar kamermeisje. Niet alleen wil de barones haar broer verrassen, nadat ze hem lang niet heeft gezien, maar ze wil ook de haar toebedeelde echtgenoot — Baron Kronthal — aan een kritische blik onderwerpen. Ze biedt aan in plaats van en tevens als Gretchen naar de graaf te gaan.
Intussen probeert Baculus de gunst te winnen van de gravin, die helemaal opgaat in de wereld van de Griekse tragedie. Tegelijkertijd proberen de graaf en de baron — die weer de broer van de gravin is — Gretchen voor zich te winnen. De schoolmeester toont zich bereid Gretchen af te staan voor de somma van vijfduizend Taler. De volgende ochtend — het is dan de verjaardag van de graaf — komt er een einde aan de verwikkelingen als Baculus de echte Gretchen aan de graaf voorstelt. De amoureuze neigingen worden dan verontschuldigd met 'de stem der natuur'.
____________
Afbeeldingen
1. Componist Albert Lortzing.
2. Drama-auteur August von Kotzebue.

Geen opmerkingen: