dinsdag 1 juli 2008

Richard Wagners opera Lohengrin op woensdag 2 juli om 10:00 uur via de muziekzender Mezzo op de beeldbuis

Wagners Lohengrin
De opera Lohengrin van Richard Wagner, gecomponeerd in de periode 1845-1848. In augustus 1850 is de eerste uitvoering gegeven, en wel te Weimar onder leiding van — Wagners toen nog toekomstige schoonvader — Franz Liszt, in het Großherzogliche Hoftheater. De componist zelf kon daar echter niet bij aanwezig zijn omdat hij nog met een opsporingsbevel werd gezocht vanwege zijn aandeel in de rebellie in maart 1849 in Dresden, waarna hij een veilig heenkomen had gezocht in Zwitserland.
De voorstelling die men op woensdag 2 juli via de muziekzender Mezzo kan zien, is een opname, welke is gemaakt van de première, tijdens de Pfingstfestspiele te Baden-Baden in 2006. Het gaat hier om een co-productie met de Nationale Opera van het Franse Lyon en de Scala van Milaan. Nu een jaar geleden is het spektakel ook, met beelden, uitgezonden, toen door de Südwest Rundfunk. Instrumentale medewerking werd verleend door het Deutsche Symphonieorchester Berlin en een koor van de Opera van Lyon. Dirigent is Kent Nagano, en verantwoordelijk voor de regie is Thomas Grimm. De kostuums zijn zijn ontworpen door Bettina Walter; Nikolaus Lehnhoff tekent voor de enscenering. Zijn interpretatie van het drama is toegespitst op de innerlijke ontwikkeling die de dramatis personae doormaken, en in zijn optiek wordt Elsa von Brabant in het midden van de handeling geplaatst.
Het gebeuren speelt zich af te Antwerpen in het hertogdom Brabant (dat op dat moment nog net niet bestond) in de eerste helft van de tiende eeuw, ten tijde van Heinrich I, genaamd der Vogler.
De duur van dit muziekdrama is dikwijls ruim drieëneenhalf uur, en in de omroepgidsen staat zo'n tijdsspanne ervoor gereserveerd, maar nadere informatie van Mezzo leert dat vóór half twee in de middag dat alles alweer achter de rug is, en u vertrouwd geraakt bent met toestanden, gebeurtenissen en personen uit het middeleeuwse meesterwerk Parzival van Wolfram von Eschenbach welk boek Wagner tot dit muziekdrama heeft geïnsipireerd.
Meer over deze versie, zoals de namen van de solisten en alle andere medewerkenden, is te vinden op de site van Mezzo.
___________
Afbeeldingen
1. Richard Wagner, zoals de Franse schilder Auguste Renoir hem zag.
2. Nikolaus Lehnhoff tekent voor de enscenering van Wagners Lohengrin.
3. Wolfram von Eschenbach — de auteur als ridder — hier afgebeeld in de Codex Manesse.

Geen opmerkingen: